Vuokrasopimus

Vuokrasopimus allekirjoitetaan toimistolla, kun vakuus on maksettu, samalla annetaan tilisiirrot vuokranmaksua varten. Vuokrasopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi ellei muuta mainita. Tämä tarkoittaa sitä, että voit asua asunnossasi opiskelujesi päättymisen jälkeen 6 kuukautta, kunhan hoidat velvollisuutesi.

Irtisanomisaika on AHVL:n mukainen, mikä tarkoittaa kalenterikuukausi laskettuna irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä. Mikäli asunto sanotaan irti esim. maaliskuun aikana, sopimus päättyy huhtikuun viimeinen päivä, vuokra maksetaan vielä huhtikuulta, mikä on myös asumisaikaa. Mikäli et ilmoita irtisanomistasi ajoissa, joudut maksamaan vuokran myös poismuuttosi jälkeiseltä kuukaudelta.

Avaimet

Olet oikeutettu saamaan asunnon ja sen avaimen hallintaan vuokra-ajan alkaessa. Jos vuokra-aika alkaa viikonloppuna tai arkipyhänä, asunnon ja avainten hallintaoikeus alkaa seuraavana arkipäivänä.

Sopimuksen irtisanominen

Kun asunto irtisanotaan, tulee se aina tehdä KIRJALLISENA. Irtisanomisen voi käydä tekemässä toimistolla ja myös sivuiltamme löytyy tulostettava irtisanomislomake, jonka voi palauttaa toimistolle sen aukioloaikana tai postiluukusta aukioloajan jälkeen. Irtisanominen voi olla myös vapaamuotoinen, muista silloin tarkistaa että kaikki tarpeellinen tieto (mm. yhteystiedot ja allekirjoitus) löytyy kirjeestä.

Irtisanominen tulee olla allekirjoitettu (ja varustettu tilinumerolla) ennen kuin se on laillinen. Mikäli irtisanominen on palautettu ilman allekirjoitusta, sopimus EI PÄÄTY vaan jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana.

Määräaikainen sopimus päättyy kuten ilmoitettu sopimuksessa, mutta asukkaan tulee huolehtia tilinumeron ilmoittamisesta vakuuden palauttamisen varmistamiseksi.

HUOMIO! Mikäli irtisanot asunnon esim. syyskuussa, päättyy sopimuksesi lokakuun loppuun (Lainmukainen yhden kuukauden irtisanomisaika).

Soluasunnossa on oikeutettu asumaan vain vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö. Mikäli havaitaan, että huoneessa asuu useampi henkilö, siitä on välittömästi ilmoitettava toimistolle. Väärinkäytöksistä seuraa asunnon menettäminen.