Vuokrasopimus

Vuokrasopimus allekirjoitetaan joko sähköisesti tai toimistolla, kun vakuus on maksettu. Samalla annetaan laskut vuokranmaksua varten. Vuokrasopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi ellei ole muuten sovittu. Tämä tarkoittaa sitä, että voit asua asunnossasi opiskelujesi päättymisen jälkeen 6 kuukautta, kunhan hoidat velvollisuutesi.

Irtisanomisaika on AHVL:n mukainen, mikä tarkoittaa kalenterikuukautta laskettuna irtisanomiskuukauden viimeisestä päivästä. Mikäli asunto sanotaan irti esim. maaliskuun aikana, sopimus päättyy huhtikuun viimeiseen päivään. Vuokra maksetaan vielä huhtikuulta, joka on myös asumisaikaa. Mikäli et ilmoita irtisanomistasi ajoissa, joudut maksamaan vuokran myös poismuuttosi jälkeiseltä kuukaudelta. Eli vuokra maksetaan aina irtisanomispäivää seuraavalta kuukaudelta ja sopimus päättyy sen kuukauden loppuun.

Lyhyiden, alle puoli vuotta kestävien vuokrasopimuksien vuokria korotetaan 10 %, syynä tähän on määräaikaisten vuokrasopimusten aiheuttama tyhjäkäyttö ja lisääntynyt toimistotyön määrä.

Avaimet

Olet oikeutettu saamaan asunnon ja sen avaimen hallintaasi vuokra-ajan alkaessa. Jos vuokra-aika alkaa viikonloppuna tai arkipyhänä, asunnon ja avainten hallintaoikeus alkaa seuraavana arkipäivänä.

Sopimuksen irtisanominen

Kun asunto irtisanotaan, tulee irtisanominen aina tehdä kirjallisena. Irtisanomislomakkeen voi täyttää toimistolla tai tulostaa (kts. Irtisanominen) ja palauttaa toimistolle aukioloaikojen puitteissa tai oven postiluukusta aukioloajan jälkeen. Irtisanominen voi olla myös vapaamuotoinen dokumentti, mutta muista silloin tarkistaa että kaikki tarpeellinen tieto (mm. yhteystiedot, tilitiedot ja allekirjoitus) löytyy kirjeestä.

Irtisanomisen tulee olla allekirjoitettu ja varustettu tilinumerolla ennen kuin se on laillinen. Mikäli irtisanominen on palautettu ilman allekirjoitusta, sopimus ei pääty vaan jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana.

Määräaikainen sopimus päättyy kuten on ilmoitettu sopimuksessa, mutta asukkaan tulee huolehtia tilinumeron ilmoittamisesta Tankkarille vakuuden palautuksen varmistamiseksi.

HUOMIO! Mikäli irtisanot asunnon esim. syyskuussa, päättyy sopimuksesi lokakuun loppuun (AHVL:n mukainen yhden kuukauden irtisanomisaika).

Soluasunnossa on oikeutettu asumaan vain vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö. Mikäli havaitaan, että huoneessa asuu väärä tai useampi henkilö, siitä on välittömästi ilmoitettava toimistolle. Väärinkäytöksistä seuraa asunnon menettäminen.

Varatun asunnon peruuttaminen

Maksamalla vakuuden varaat asunnon itsellesi.
Mikäli et pysty vastaanottamaan varattua asuntoa, tulee sinun ilmoittaa meille siitä pikimmiten.
14 vrk ennen vuokrasopimuksen alkamista peruutus ilmainen, tämän jälkeen peruutusmaksuna
pidätämme vakuuden.


Mikäli olet maksanut vakuuden, mutta et allekirjoittanut sopimusta, katsotaan sopimuksen silti olevan
voimassa, sillä vakuuden maksamalla olet varannut asunnon itsellesi.


Alkaneesta vuokrasopimuksesta pidätämme vakuuden + 1 kk vuokra esim. vuokrasopimus alkaa 1.8.
mikäli varattu asunto perutaan 17.7. tai sitä ennen, on peruutus ilmainen, tämän jälkeen vakuus
pidätetään. Mikäli sopimus peruutetaan 1.8 tai sen jälkeen (ennen 31.8.) pidätämme vakuuden + 1 kk
vuokra.