Järjestyssäännöt

Kt Oy Tankkari Hallitus

Nämä järjestyssäännöt on hyväksytty noudatettavaksi Kiinteistö Oy Tankkarin asukkaiden asumisviihtyvyyden turvaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat. Asukkaiden on huolehdittava, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä. Tämän lisäksi on otettava huomioon Kokkolan kaupungin järjestyssäännöt.

Muuttoilmoitus

Kt Oy Tankkarin sisäisen hallinnon hoitamiseksi huoneistoon muutosta ja poismuutosta jokaisen asukkaan osalta on aina ilmoitettava Tankkarin toimistoon.

Yhteiset tilat

Kiinteistössä, jossa on yhteinen sisäänkäynti, ulko-ovet pidetään suljettuna klo 20.00–08.00 välisenä aikana. Oven auki jättämisestä aiheutuneesta vahingosta vastaa syyllinen. Yhteistiloissa tavaroiden säilyttäminen on kielletty, polkupyörät ja muut urheiluvälineet säilytetään niille varatuissa paikoissa. Matot ja vuodevaatteet tuuletetaan mattotelineillä. Saunavuoroista ilmoitetaan erikseen. Pesutupavuorot varataan pesutuvista.

Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu niissä on kielletty. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.

Jätehuolto

Talousjätteet ja muut roskat viedään pakattuina jäteastioihin. Jätepusseja ei jätetä oven ulkopuolelle. Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta huolehtii asukas itse, niitä ei saa jättää jäteastioiden vierustoille.

Pysäköinti

Autot jätetään pysäköintialueelle. Piha-alueella ja – teillä ajaminen ja paikoittaminen on ehdottomasti kielletty. Pysäköinti sähköpistokepaikoille edellyttää autopaikkasopimusta, joka tehdään Tankkarin toimistolla.

Kotieläimet

Kotieläinten pito on ehdottomasti kiellettyä soluasunnoissa. Kotieläimiä on luvallista pitää vain perheasunnoissa.

Tupakointi

Tupakointi sisätiloissa on ehdottomasti kielletty kaikissa Tankkarin asunnoissa! Tupakointi on kielletty myös rappukäytävissä ja muissa yleisissä tiloissa.

Huoneistot

Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita. Erityisesti klo 22.00–07.00 on vältettävä melua. Asukas on velvollinen pitämään huoneistonsa siistinä ja asettamaan sen vuokranantajan käytettäväksi tarkastuksia ja korjauksia varten.

Kova äänenkäyttö, soittimien, äänentoistolaitteiden, television ja kodinkoneitten äänekäs käyttö sekä äänekäs veden juoksuttaminen on kielletty asunnoissa ja asuntoalueella kielletty kello 22:00-07:00 välisenä aikana.

Yhteiskeittiöissä ja kylpyhuoneissa jokainen asukas on velvollinen siivoamaan omat jälkensä välittömästi käytön jälkeen. WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka voivat tukkia viemärit. Vesivuodoista ja muista huoneistossa havaituista vioista on välittömästi ilmoitettava yhtiön toimistoon tai huoltomiehelle.

Soluasunnoissa tulee käyttäytyä muita häiritsemättä. Asukas on vastuussa myös vieraidensa aiheuttamasta häiriöstä ja vahingosta.

Vuokranantajalla on oikeus siivouttaa asunto asukkaan laskuun, jos tämä on laiminlyönyt puhtaanapidon. Seinien naulaamista ja teippausta on vältettävä. Ripustettava on kiinnitettävä siimalla katon rajassa olevaan listaan.

Soluasuntoa ei saa alivuokrata eteenpäin. Soluhuoneen asumisoikeus on tarkoitettu vain sopimuksen allekirjoittaneelle henkilölle. Alivuokrauksen ilmitulon seurauksena on aina varoitus ja sen jälkeen vuokrasopimuksen välitön purku.

Asumisoikeus

Opiskelija-asunnossa saa asua 6 kk oppilaitoksesta valmistumisen jälkeen. Asunnossa saa jatkaa asumista, niin kauan kuin toinen asukkaista opiskelee. Asumisoikeutta tarkistetaan pistokokeilla.

Määräysten rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston hallintaanoton tai vuokrasopimuksen purkamisen.